ex. Game, Music, Video, Photography

Director: Michel OcelotCast: Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias 'Tales of the Night' (French: Les Contes de la nuit) is a 2011 French computer silhouette animation feature film directed by Michel Ocelot.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ tales. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Director: Michel OcelotCast: Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias 'tales of the Night' (French: Les Contes de la nuit) is a 2011 French computer silhouette animation feature film directed by Michel Ocelot.

Nghĩa của câu:

tales


Ý nghĩa

@tales /'teili:z/
* danh từ
- (pháp lý) danh sách hội thẩm dự khuyết
@tale /teil/
* danh từ
- truyện, truyện ngắn
=tale of adventure+ truyện phiêu lưu mạo hiểm
- chuyện bịa đặt, chuyện nói xấu
- (từ cổ,nghĩa cổ) số lượng
!to tell tales
- mách lẻo
!that tells its own tale
- điều ấy đã rõ rồi, miễn phê bình
!twice-told tale
- chuyện cũ rích
!I want to tell my own tale
- tôi muốn nói lên quan điểm của tôi về vấn đề đó

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…