ex. Game, Music, Video, Photography

Hotel de la Coupole is the first international first five-star hotel to debut in Sa Pa town.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ five-star. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Hotel de la Coupole is the first international first five-star hotel to debut in Sa Pa town.

Nghĩa của câu:

five-star


Ý nghĩa

@five-star
* tính từ
- năm sao
= five-star hotel+khách sạn năm sao

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…