ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ music

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng music


music /'mju:zik/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhạc, âm nhạc
to have an ear for music → có năng khiếu về âm nhạc
to set a poem to music → phổ nhạc một bài thơ
  tiếng nhạc
  khúc nhạc
to face the music
  (thông tục) dũng cảm chống chọi với tất cả những khó khăn; chịu đựng tất cả những hậu quả của việc mình làm; chịu đựng tất cả những lời phê bình chê trách

Các câu ví dụ:

1.   Cai luong, roughly translated as "reformed theater", is a form of Vietnam modern folk opera tradition combining music and acting.

Nghĩa của câu:

Cải lương, tạm dịch là "sân khấu cải lương", là một loại hình nghệ thuật hát bội dân gian hiện đại của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và diễn xuất.


2. musically, the work is composed based on the improvisations that feature Vietnamese music and chant poems accompanied by the piano.

Nghĩa của câu:

Về mặt âm nhạc, tác phẩm được sáng tác dựa trên những ngẫu hứng mang âm hưởng nhạc Việt và những bài thơ xướng âm kèm theo đàn piano.


3.   "Los Mosquito” is a six-member Flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Nghĩa của câu:

& nbsp; "Los Mosquito & rdquo; là một ban nhạc Flamenco sáu thành viên bao gồm các giáo viên dạy nhạc có thâm niên trong lĩnh vực này.


4. " The record label said the music icon, who is still one of the biggest concert draws in the world, was "currently working on a new studio album," without offering further details.

Nghĩa của câu:

"Hãng thu âm cho biết biểu tượng âm nhạc, người vẫn là một trong những nghệ sĩ thu hút nhiều buổi hòa nhạc nhất trên thế giới," hiện đang làm việc cho một album phòng thu mới ", mà không cung cấp thêm chi tiết.


5. Artist's info: Xhin, pronounced ”Sheen”, is a Singaporean dance and electronic music DJ who has been crafting ominous cuts of cutting-edge electronic music since 1997.

Nghĩa của câu:

Thông tin nghệ sĩ: Xhin, phát âm là "Sheen", là một DJ nhạc điện tử và khiêu vũ người Singapore, người đã tạo ra những bản nhạc điện tử tiên tiến đáng ngại kể từ năm 1997.


Xem tất cả câu ví dụ về music /'mju:zik/

Tin tức liên quan

 Warner Music sets foot in Vietnam
life 17/03/2021

Warner Music sets foot in Vietnam

culture | 3551436

American multinational music company Warner Music Group (WMG) has announced the opening of Warner Music Vietnam in Ho Chi Minh City.

 Mobile karaoke in Saigon: music for some, torture for others
news 17/03/2021

Mobile karaoke in Saigon: music for some, torture for others

news | 3651422

Mobile karaoke services allow drinkers/diners to give vent to their inner singer, but residents are singing from a different hymn sheet.

 V-pop prince hits global music charts with documentary soundtrack
life 17/03/2021

V-pop prince hits global music charts with documentary soundtrack

culture | 3751431

The soundtrack to pop star Son Tung's documentary has topped Vietnam's iTunes charts, entering the top 10 in several other countries following domestic release.

 Music parodies tickle Vietnamese YouTuber fancy
life 17/03/2021

Music parodies tickle Vietnamese YouTuber fancy

culture | 3851437

Among the Top 10 YouTube outstanding videos of 2019 in Vietnam, three music parodies boast hundreds of millions of views.

 HCMC to host international music fest
life 17/03/2021

HCMC to host international music fest

culture | 3951421

HOZO 2019 will become the first international music festival to be held by HCMC on the Nguyen Hue walking street from December 13-15.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…