ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ t

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng t


t /ti:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Ts, T's
  T, t
  vật hình T
'expamle'>to a T
  hoàn toàn; đúng, chính xác
=that is the to a t → chính hắn
to cross the T's
  đánh dấu ngang chữ t; (nghĩa bóng) tỏ ra chính xác từng li từng tí
  nhấn mạnh vào một điểm

Các câu ví dụ:

1. the Vietnamese Farmers Association in Northern Australia, which has already built well-known brands for Vietnamese mangos in the Australian market, such as 'Vina Mango and t.

Nghĩa của câu:

Hiệp hội Nông dân Việt Nam tại Bắc Úc, đơn vị đã xây dựng các thương hiệu nổi tiếng cho xoài Việt Nam tại thị trường Úc, chẳng hạn như 'Vina Mango và T.


2.     Gold thief captured four months after daring half a million dollar heist Cướp ôtô chở vàng ở Hà Nội When the owner returned to the shop, Kien hopped into the car and drove off, much to the surprise of local people.


Xem tất cả câu ví dụ về t /ti:/

Tin tức liên quan

 Don’t come home now, Vietnam advises citizens abroad
news 17/03/2021

Don’t come home now, Vietnam advises citizens abroad

news | 33860109

The Foreign Ministry has advised Vietnamese citizens not to return home at this time as many countries tighten borders over the coronavirus pandemic.

 Fake branded T-shirts seized from Hai Duong factory
business 21/03/2021

Fake branded T-shirts seized from Hai Duong factory

companies | 17876090

Authorities have confiscated thousands of fake branded T-shirts carrying names like Nike, Gucci, Lacoste and Adidas from a garment maker in Hai Duong.

 Don’t let social distancing impede socio-economic activity: PM
news 21/03/2021

Don’t let social distancing impede socio-economic activity: PM

news | 17886092

Covid-19 affected localities should quickly identify hotspots and fight outbreaks aggressively without impacting areas free of infection, the PM has said.

 Ensure Mekong River projects don’t harm riparian countries: Vietnam
news 21/03/2021

Ensure Mekong River projects don’t harm riparian countries: Vietnam

news | 17896084

Hydropower projects must not affect people’s lives in riparian countries negatively, Vietnam’s Foreign Ministry spokeswoman said Thursday.

 Don
perspectives 21/03/2021

Don't tie people into knots over tying the knot

perspectives | 17906104

Family planning policies should not infringe in any way on people’s right to get married and have kids (or not) of their own volition.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…