ex. Game, Music, Video, Photography

The strawberry field is located at the foot of mountains in Dong Sang Ward, Moc Chau District, Son La Province, 5 hours northwest of Hanoi.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ strawberry. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The strawberry field is located at the foot of mountains in Dong Sang Ward, Moc Chau District, Son La Province, 5 hours northwest of Hanoi.

Nghĩa của câu:

strawberry


Ý nghĩa

@strawberry /'strɔ:bəri/
* danh từ
- quả dâu tây
- cây dâu tây
!the strawberry leaves
- hàng công tước (trên mũ có trang trí hình lá dâu tây)

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…